LAGER

FUSION

Nový kmen kvasnic Nova Lager a orginální blend chmelů Fusion vyladěný do moderního českého ležáku

Klasický pivní styl postavený na novém hybridním kmenu kvasnic Saccharomyces pastorianus, který byl vytvořen k výrobě čistých ležáků s výraznými chuťovými vlastnostmi, chuťový profil je velmi čistý s mírnými estery. Je přítomen enzym β-glukosidáza, který podporuje biotransformaci chmele a dokáže zvýraznit aroma a chuť chmele. Samotné chmelení je založeno na směsi experimentálních odrůd chmelů v posledních fázích selekcí. Unikátní, přesně stanovená směs nových kříženců, kde jsou v kompozici odrůdy, které jsou ve varních zkouškách a budou vstupovat do registračního procesu.

– – –

A classic beer style based on a new hybrid yeast strain Saccharomyces pastorianus, which was created to produce clean lagers with strong flavour characteristics, the flavour profile is very clean with mild esters. The enzyme β-glucosidase is present, which promotes the biotransformation of hops and can enhance the aroma and flavour of hops. The hopping itself is based on a mixture of experimental hop varieties in the last stages of selection. A unique, precise blend of new hybrids where the composition includes varieties that are in brewing trials and will enter the registration process.

Charakter

EXTRAKT
11 %

ALKOHOL
4,2 % obj.

HOŘKOST
40 IBU

Suroviny

SLAD
Plzeňský slad
Chit Malt

CHMEL
Fusion

KVASNICE
Nova Lager

VODA

%
Stupňovitost
IBU
Hořkost
% obj .
Alkohol